GHz

GHz er en forkortelse for gigahertz og er en måleenhed for frekvens. 1 gigahertz er lig med 1.000 megahertz (MHz) eller 1.000.00.000 Hertz. Gigahertz bruges til at angive hastigheden på en processor i en computer, smartphone eller tablet.

Hvad er GHz?

Gigahertz bruges til at angive antallet af beregninger en processor kan foretage i sekundet. Jo flere gigahertz en computer, tablet eller smartphone har, desto hurtigere er processoren og derved enheden. Dog er der også en masse andre faktorer, som fx antal processorkerner der spiller ind – derfor er en antallet af GHz og processorkerner er et godt pejlemærke.

En computerprocessor er typisk udstyret med mellem 1,5-3,5 GHz.

Relaterede ord