Privatlivspolitik

Refurb® er en del af Egiss A/S.

Hos Egiss A/S (”Egiss, ”Refurb”, ”vores” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Refurbs måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmesider www.refurb.eu og www.webshop.refurb.eu eller interagerer med os på andre relevante måder.

Privatlivspolitikken kan ændres uden varsel, og den seneste version vil altid være tilgængelig på vores hjemmeside.

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Egiss A/S - Hinnerup
Delta 1
8382 Hinnerup
Danmark
CVR: 3505 6297
P-nummer: 10 2400 5468
Mail: info@refurb.eu

2. Formålet og retsgrundlaget for behandlingen af dine persondata

Refurb er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig.

2.1. Indsamling af personoplysninger

Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmesider uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. Vi har dog brug for visse personoplysninger for at kunne handle med dig og levere nyheder og andre tjenester til dig. Refurb indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige.

De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på vores hjemmesider.

Vi indsamler kun personoplysninger, du har givet samtykke til ifølge hjemmel, som oftest vil være samtykke, kontraktindgåelse og/eller interesseafvejning.

2.2. Formål med dataindsamling

Indsamling samt formål og retsgrundlag for behandling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Opfylde regnskabsmæssige forpligtelser jf. bogføringslovgivningen.
 • Overholde vores kontraktlige forhold og gennemføre den handel, vi har indgået – og for at kunne gennemføre en eventuel opfølgning på baggrund af vores handel (fx ifm. reklamation).
 • Udarbejde relevant markedsføring, som passer til dig.

Behandling af dine personoplysninger sker (delvist) på baggrund af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er:

Indsamlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af aftalen med dig (og/eller den virksomhed du repræsenterer).

2.3. Hvem videregiver vi personoplysninger til?

Som udgangspunkt deler vi kun dine personoplysninger efter en seriøs interesseafvejning. Vi kan bruge tredjepartsleverandører til at udføre tjenester for os som fx at levere infrastruktur og IT-tjenester (herunder men ikke begrænset til datalagring), behandle kredit- og betalingskorttransaktioner, at yde kundeservice, indsamle gældsanalyse samt forbedre data, behandle forespørgsler fra kunder og udføre andre former for statistiske analyser.

Ved udførelsen af disse tjenester kan tredjepartsleverandører have adgang til dine personlige data, men er kun autoriseret til at behandle dem udelukkende på vores vegne og i overensstemmelse med vores instruktioner.

For at kunne videreudvikle og forbedre refurb.eu og webshop.refurb.eu fører vi statistik over, hvordan du bruger hjemmesiderne.

2.4. Sletning af personoplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i afsnit 2.2., medmindre andet er påkrævet ved lov.

Regnskabsmateriale gemmes i 5 år fra udløbet af det kalenderår, hvor købet er gennemført jf. bogføringsloven.

Ved framelding af nyhedsbreve vil du straks blive afmeldt, men dokumentation for oprindelig afgivet samtykke gemmes i 2 år.

2.5. Beskyttelse af dine personoplysninger

Beskyttelse af dine personoplysninger er vigtigt for os. Alle personlige oplysninger, du giver os, gemmes på sikre servere, og vi har strenge procedurer til at beskytte mod tab, misbrug, uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af dine personoplysninger. Eventuelle betalingstransaktioner vil blive krypteret af industristandardteknologi og være underlagt PCI-sikkerhedsstandarder.

Selvom vi arbejder hårdt for at beskytte dine personlige data, kan vi ikke garantere, at vores sikkerhedsforanstaltninger forhindrer ethvert uautoriseret forsøg på at få adgang til, bruge eller offentliggøre personoplysninger. Vi opretholder dog sikkerheds- og hændelsesplaner, herunder planer for håndtering af evt. brud på datasikkerheden, i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse, for at håndtere dette rettidigt og begrænse enhver negativ effekt af en sådan hændelse.

3. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her.

4. IT-sikkerhed

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. Læs mere om det her.

5. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har altid mulighed for at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig samt til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der er oplyst her. Hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Du kan altid få tilrettet ukorrekte oplysninger.

6. Dine rettigheder

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

6.1. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig. Forespørgsler om dette skal ske skriftligt til den dataansvarlige hos Egiss. Forespørgslen skal behandles senest en måned efter modtagelsen. Ud over indsigten i hvilke data, der behandles, skal formålet med behandlingen også gives.

Du finder kontaktoplysningerne på vores dataansvarlige her.

6.2. Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

6.3. Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer – fx hvis der ikke længere er et legitimt formål med behandlingen eller opbevaringen af oplysningerne.

6.4. Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

6.5. Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

6.6. Ret til at transmittere oplysninger

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

7. Oplysningspligt

Vi skal tilvejebringe de registrerede oplysninger om den behandling, der foretages, uanset om personoplysningerne er indhentet fra dig/den registrerede selv eller erhvervet fra tredjepart. Udover at Egiss som dataansvarlig skal give dig/den registrerede oplysningerne, kan du også selv kræve indsigt til enhver tid. Vores oplysningsforpligtelse omfatter:

 • Den dataansvarliges identitet og kontaktinformation
 • Behandlingsformålet og retsgrundlaget
 • Legitime interesse hos den dataansvarlige, hvis behandling er baseret på interesseafvejning
 • Kategorierne af personoplysningerne
 • Kategorierne af modtagerne af personoplysninger
 • Evt. overførsel til tredjelande
 • Perioden for behandlingen (inkl. lagring)
 • Retten til at få indsigt, rette eller slette personoplysninger, begrænse behandling, gøre indsigelse mod behandling og retten til dataportabilitet
 • Muligheden for at trække samtykke tilbage
 • Muligheden for at klage til Datatilsynet
 • Kilden til personoplysningerne
 • Personoplysningerne behandles som led i en kontrakt
 • Anvendelse af personoplysningerne til et nyt formål

8. Links til andre websites

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

9. Kontakt ved ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du henvende dig til dataansvarlige på ruto@egiss.net. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Egiss A/S – Hinnerup
Att: Rune Toft, CDO
Delta 1
8382 Hinnerup
Danmark

10. Klageadgang

Ønsker du at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller brev som angivet ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet. Se kontaktinformationer på www.datatilsynet.dk.

Privatlivspolitikken er senest opdateret d. 15.08.2023.